Anläggnings-ID

Vad är anläggnings-ID?

Anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som identifierar din bostads elnätsanslutning, som används vid tecknande av elnät- och elhandesavtal. Anläggnings-ID börjar alltid med 735 999 och identifierar elnätsanslutningar i elnätet för till exempel bostäder och lokaler.

Var hittar jag mitt anläggnings-ID?

Du finner ditt anläggnings-ID på din elfaktura eller genom att logga in på Mina sidor. Om du ska flytta till en ny bostad kontaktar du ditt elnätsbolag för information om ditt anläggnings-ID.