Manuell förbrukningsfrånkoppling MFK

Manuell förbrukningsfrånkoppling sker på order av Svenska kraftnät. Upplands Energi som elnätsägare styr inte över var eller när det kan ske.

Kommer det någon förvarning och var finner jag information?

Svenska kraftnät kommer i samband med en ansträngd situation att kommunicera med media och via egna kanaler för att uppmärksamma allmänheten på situationen.

Vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling kan avbrottets status följas i vår elavbrottsinformation, precis som vid andra strömavbrott.

Vad ska jag tänka på inför att strömmen sätts på igen?

Risken för strömavbrott är stor om många drar igång sin förbrukning igen samtidigt. Därför behöver vi vara varsamma när elen startas igen och undvika att göra saker som är energikrävande.

Vid avbrott orsakade av manuell förbrukningsfrånkoppling utgår ingen avbrottsersättning. Du som kund har heller ingen möjlighet att få ersättning för omkostnader orsakade av manuell förbrukningsfrånkoppling.