Vår faktura

Fakturans framsida

Här får du veta det viktigaste som t.ex totalbelopp och förfallodag.

Fakturans baksida

Här finner du specificerad information om din anläggning, elförbrukning och elpriser.

Elhandel

Som elhandelsföretag fakturerar vi dig enligt det avtal du tecknat med oss. Under rubriken ser du vilket avtal du har samt eventuellt slutdatum.

Elnät

Som elnätsföretag fakturerar vi de kostnader som redovisas under motsvarande rubrik på hemsidan. Även säkringsstorlek visas här

Mätarinformation

Här finner du mätarnummer, mätarställningar och elförbrukning.

Vi tar inte ut någon faktureringsavgift.