Offertförfrågan Zaptec go laddbox

Vi erbjuder laddboxen Zaptec Go från 6 400 kr med grön teknik avdrag. 

  • Zaptec Go 3-fas 22 kW laddbox
  • Montering
  • Anslutning till el-central max 10 meter
  • En håltagning i vägg (mjuka material så som trä, gips, tegel eller leca).
  • Användarmanual
  • Appstyrning via Bluetooth eller med möjlighet till WiFi
  • Resa tillkommer
 

Fyll i formuläret nedan för din offertförfrågan av laddbox. Bifoga gärna bilder. Vi återkopplar med offert och pris.
 

Grön teknik

Extra tillval

Extra tillval

Förutsättningar, 3 stycken lediga 16A säkringar för anslutning av laddbox

Förutsättningar, 3 stycken lediga 16A säkringar för anslutning av laddbox

Bifoga bild på installationsplats

Bifoga bild på elcentral

Bifoga bild på mätarskåp

GDPR

Grön teknik avdrag gäller för privatpersoner och ett maxbelopp på 50 000 kr/person och år läs mer. Resa tillkommer med minimum 400 kr upp till 30 km, resor utöver detta tillkommer med 10 kr per km + resetidsersättning på 700 kr per timme.

* För att undvika överbelastning av husets huvudsäkring kan du köpa till lastbalansering. Lastbalanseringen är ett tillval som innebär att ditt elsystem inte överbelastas och på så vis undviker du strömavbrott på grund elbilsladdningen. Vi rekommenderar lastbalansering om du har mindre än 25A i huvudsäkring eller om du valt en 22 kW laddbox.