Ingen internetuppkoppling

Har växelriktaren ingen internetuppkoppling?
Kontrollera wifi-täckningen där växelriktaren är installerad. Det behövs en stabil nedströmshastighet på minst 1 Mbit/s. Åtgärda eventuella problem med wifi och koppla därefter upp växelriktaren igen.

Är växelriktaren ansluten via kabel så kontrollera att sladden sitter i och att den inte skadats.

Har bredbandsleverantör, wifi-lösenord, router eller annan hårdvara ändrats?
Då krävs att växelriktaren kopplas upp mot internet igen.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice