Ojämn SolElsproduktion

På grund av olika väderförhållanden producerar en SolElsanläggning normalt cirka 75-80% av den installerade effekten med en variation på cirka 10% per år.

Beror den ojämna produktionen på väderförhållanden?
Väder kan påverka SolElproduktionen. Vid molningt, regn eller snötäckta paneler så kan SolElproduktionen bli mindre eller ojämn.

Är en eller flera solcellspaneler skadade eller ur funktion?
Om du misstänker eller vet att  en panel skadats eller är ur funktion. Kontakta oss genom felanmälan SolEl.

 

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice