Ingen SolElsproduktion

Är SolElsanläggningen påslagen?
Kontrollera om DC-brytaren under växelriktaren är påslagen. Om inte, slå på anläggningen.

Kan inte se SolElsproduktionen i Apppen
Kontrollera att växelriktaren har internetuppkoppling. Läs mer

Har din växelriktare slutat att fungera?

Är växelriktarens display mörk/svart eller inga lampor lyser, kontrollera samtliga säkringar i säkringsskåp, inklusive huvudsäkringen. Kontrollera även jordfelsbrytare och åtgärda eventuella problem med dessa.

Därefter testa att starta om SolElsanläggninge, det kan behövas exempelvis efter ett strömavbrott.

Felsökning växelriktarens funktion och status
Lamporna på växelriktaren kan ge viss indikation om växelriktarens status.

SolarEdge: 
 Grön lampa lyser: ansluten till elnätet samt producerar
 Blå lampa lyser: anläggningen har internetuppkoppling
 Röd lampa lyser: fel på anläggningen

Sungrow:
 
Blå lampa lyser = växelriktaren fungerar
 Blinkade blå lampa = anläggningen i standbyläge
 Röd  lampa lyser = fel på anläggningen
 Grå  = anläggningen är avstängd


Är solcellspanelerna täckta med snö?
Om solcellspaneler är täckta av ett tjockt lager snö upphör produktionen mer eller mindre helt. Behöver panelerna skottas så rekommenderar vi att behörig personal anlitas som använder sig av säkerhetsutrustning - solcellernas glasyta är ömtålig och hal och det är lätt att skada panelerna eller falla ner från taket.

Har du fått klartecken från ditt elnätbolag efter installationen?
När din SolElsanläggning har installerats meddelar vi ditt elnätbolag att din SolElsanläggning är färdig. Innan du kan slå på din SolElsanläggning behöver du invänta klartecken från ditt elnätbolag. Ofta behöver elnätbolaget först byta din elmätare, annars kan din elproduktion registreras som elförbrukning. 

Är vi på Upplands Energi ditt elnätbolag, finner du mer information på ansluta elproduktion.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice