Koppla växelriktare till Wifi

Börja med att kontrollera wifi täckning där växelriktaren är installerad. Åtgärda eventuella problem med internetanslutningen eller wifi.

Om wifi-router eller lösenordet till routern har ändrats behövs växelriktaren återanslutas till wifi och lösenordet konfigurera på nytt. Vilket sker i SolElsanläggningens App.

Koppla SolarEdge växelriktare till wifi

Koppla Sungrow växelriktare till wifi- pdf

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice