Bosch Compress 7000 AA

  • SCOP 4,3

  • Levererar värme ner mot -30°C

  • Funktion för underhållsvärme

  • Kan fjärrstyras med app i telefonen (tillbehör)

 

Bosch Compress 7000 AA 6,5

Energibespararen

Nya Bosch Compress 7000 AA har ett smart system för energibesparing där inverterteknik justerar värmeeffekten efter behovet. Du får precis den mängd värme som behövs för stunden och längre livslängd eftersom färre start och stopp minskar slitaget.

Den nyutvecklade kompressorn ger upp till 6,5 kW värmeeffekt med högsta energibesparing. Den är energiklassad som A+ och har en årsvärmefaktor (SCOP) på hela 4,3 vilket innebär att den halverar dina värmekostnader. Och vill du ha skön sommarsvalka är den också en energieffektiv A++-klassad lösning. Det låga priset för både värmepump och installation, i kombination med värmepumpens höga effektivitet, innebär hög avkastning och en snabbt återbetald investering. 

 

Låg energianvändning

Bosch luft-luftvärmepump är A-klassad ur energisynpunkt, vilket definierar bästa energieffektivitet med riktigt låg förbrukning. Bosch Compress har inverter-kompressor och en ny tystare fläkt. 

Pumpen är dessutom specialkonstruerad för det Nordiska klimatet. Den har ny avfrostningsteknik med hetgas istället för el. Bosch luft-luftvärmepump använder värme som blir över till att avfrosta utedelen.

Bosch uppfyller de nya kraven som infördes 2014 och har den nya märkningen. De ligger alltså i framkant, när det gäller att uppfylla de nya kraven från marknaden.