Bosch Compress 5000 AA 6,0

  • Hetavgasfrostning

  • Värmer 30m2 - 150m2

  • Underhållsvärme +10°C 

 

Bosch Compress 5000 AA 6,0

BOSCH LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR

Bosch har valt att koncentrera all sin tekniska utveckling i en och samma pump; Bosch Compress 5000 AA. Pumpen är specialkonstruerad för det Nordiska klimatet, med ny hetgas-avfrostning. Bosch luft-luftvärmepumpar ger hög energibesparing och innehåller en rad avancerade tekniska lösningar, som gemensamt sparar extra mycket energi. Inverter-kompressorn och fläkten ger extremt hög effekt med låg ljudvolym.

TYSK TEKNIK I UTVECKLINGENS FRAMKANT

Bosch är idag den största tillverkaren av värmeprodukter i Europa och tillverkar värmepumpar åt både IVT, Sharp, Electrolux och Aermec. Tyska Bosch har valt att fokusera all teknisk avancemang i en och samma maskin; Bosch Compress, som finns i tre varianter.