Grön teknik-avdrag och stöd till solceller

Grön teknik-avdrag för installation av solceller för privatpersoner, detta gäller installationer som utförs och betalas från och med 1 januari 2021. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut med avdrag direkt på fakturan.  Kontakta oss på solel@upplandsenergi.se eller på 018 -67 84 00.

Det har införts ett ansökningsstopp för investeringsstödet/solcellsstödet som innebär att det inte går att söka stödet från och med 7 juli 2020. Dock kan du nyttja redan godkänt investeringsstöd. Investeringsstödet är upp till 20% av installationskostnaden.

 

 

Stöd till solceller

Stöd för lantbrukare och trädgårdsföretag

Just nu kan inte Lantbrukare och Trädgårdsföretag söka stödet. Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Intressad av SolEl?