Statligt stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för solceller att söka hos Länsstyrelsen.

Bidraget är idag 20% för privatpersoner och företag. Vi hjälper dig med ansökan.

Stöd till solceller

Stöd för lantbrukare och trädgårdsföretag

För lantbrukare och trädgårdsföretag finns ett nytt stöd till förnyelsebar energi att söka inom Landsbygdsprogrammet, som är på 40 % av totalkostnaden.

Stödet söks hos Länsstyrelsen

Intressad av SolEl?