Brytarfunktion

Elmätaren är utrustad med en brytarfunktion, som gör det möjligt att slå av eller på strömmen på plats eller på distans, till exempel i samband med in- och utflyttning. Vi rekommenderar starkt att denna brytare används för att koppla till eller från anläggningen istället för anläggningens huvudbrytare.

OBS! Vid arbete på elanläggningen ska inte denna brytare användas utan anläggningen ska göras spänningslös genom att huvudsäkringarna skruvas ur.

För att själv stänga av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn med korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker off here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn med korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker on here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5 sekunder. Observera att det endast är när texten ”ENABLED” visas i displayen som du själv kan slå till brytaren.