Display och knappfunktioner

Genom korta tryck på den orange knappen kan man bläddra genom en kort meny.

 Den ser ut enligt följande:

1. Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)

2. Effekt (effektuttag i anläggningen)

3. Brytarfunktion

Om det sitter en produktionsanläggning (ex Solel) kopplad i din anläggning är menyn utökad och ser ut enl. följande:

1. Mätarställning förbrukning (Förbrukad energi i kwh)

2. Effekt (effektuttag i anläggningen)

3. Mätarställning producerad energi (Producerad energi i kWh)

4. Effekt produktion (Lämnad effekt från anläggningen)

5. Brytarfunktion