Nya miljövänliga stolpar

Upplands Energi jobbar med miljöfrågor på olika sätt. Bland annat försöker vi hitta lösningar för miljövänligare elstolpar.

Dagens normala elstolpar i trä impregneras med kreosotolja för att motstå röta. Kreosotoljan är besvärlig vid hanteringen för elmontörerna eftersom de luktar en del och även kladdar av sig på kläderna vid klättring. Efter att stolparna tagits ur drift måste de dessutom skickas för destruktion enlligt särskilda regler.

Upplands Energi jobbar med miljöfrågor på olika sätt. Bland annat försöker vi hitta lösningar för miljövänligare elstolpar. Dagens normala elstolpar i trä impregneras med kreosotolja för att motstå röta. Kreosotoljan är besvärlig vid hanteringen för elmontörerna eftersom de luktar en del och även kladdar av sig på kläderna vid klättring. Efter att stolparna tagits ur drift måste de dessutom skickas för destruktion enlligt särskilda regler.
 
Vi har nu hittat ett företag i vårt närområde, Jerol Industri AB från Tierp, som tillverkar en ny typ av elstolpe. Den stolpen är uppbyggd av glasfiberarmerad plast vilket innebär att det inte behövs någon impregnering. Dessutom leder de inte elektrisk ström vilket innebär en ytterligare trygghet för våra elmontörer som monterar och reparerar elledningarna som hängs upp i stolparna.
 
En annan positiv orsak till att vi ville prova på denna stolptyp är att vi kan använda befintliga utrustningar och materiel som vi använder vid dagens montage i trästolpar. Det behövs alltså inte några speciellt anpassade verktyg eller produkter för att kunna bygga med den nya stolptypen.
 
Efter en provinstallation i oktober 2010 beslutades att gå vidare med en längre sträcka. I januari 2011 påbörjades detta jobb och samtliga stolpar restes på en sträcka av ca 2 km utanför Björklinge. I stolparna är en högspänningskabel och Telias/Skanovas kabel upphängda samt på en del av sträckan även en hängspiralkabelledning, ALUS.

Vintern 2012 byggdes en sträcka på 4,5 km mellan Björklinge och Bälinge där samtliga stolpar var av kompositmateriel.

Hösten 2013 byggdes 5 km luftledning om med isolerade linor mellan Sätra och Harbo där drygt 20 stolpar byttes ut mot kompositstolpar.

Fram till augusti 2016 har ca 500 impregnerade trästolpar ersatts med miljövänliga kompositstolpar.

 

 

 

Leverans av stolpar
Montering av fästdetaljer
Fästen för kablar och stag monterade
Stolpen lyfts med den vanliga stolphållaren
Montage av strävfäste
Stolpen grävs ner och reses som vanlig trästolpe

Stolpen grävs ner och reses som vanlig trästolpe