Större ombyggnationer

Upplands Energi satsar stora resurser på elnätet.

Vi bygger om elnätet för att göra det mer väderrobust. Befintliga ledningar i luften byggs om med isolerade linor, hängkablar eller förläggs som jordkabel. I första hand försöker vi bygga om med jordkabel.

Nedanstående större ombyggnationer planerade.

Större ombyggnationer 2018

I närtid tidigare ombyggnationer - se nedan

Bolandet till Odlingen

- Luftledningar byts ut till jordkabel.

Skogbo

- Luftledningar byts ut till jordkabel.

Nyvalla, Tuna och Saringe

- Luftledningar byt ut till isolerade luftledningar.

Harbo

- Luftledningen mellan Norrbo och Berg byts ut mot nya isolerade luftledningar eller jordkabel.

Jumkil

- Luftledningen mellan Björneborg och Påslbo, Granlunda och Lindesberg byts ut mot jordkabel.

Björklinge-Viksta

- Luftledningar byts till isolerad luftledning från Koboda till Högslätten.

Björklinge

- Luftledningarna från Häggeby till Nyby Sågverk och intill Björklinge samhälle byts mot jordkabel.
- Luftledningarna från Tallkrogen till Stora Källbo ersätts med jordkabel.

Stavby

- Luftledningen från Fjällsvedjan till Linunstorp byts ut mot jordkabel och isolerade luftledningar.

Skytttorp

- Luftledningen från Knivsta till Djupdal byts ut mot kabel.
- Luftledningen från Norrgrind till Solberget byts ut mot hängkabel.

Östervåla

- Luftledningen från Borgen ned mot Tämnaren ersätts med jordkabel eller kabel i stolpe.
- Luftledningarna från Andersbo ned mot Tämnaren ersätts med jordkabel eller kabel i stolpe.

Harbo

- Luftledningarna mellan Långgärde och Kik samt Berg byts ut mot isolerade ledningar eller jordkabel.

Bälinge

- Luftledningarna från Fjällen till Åloppe och Äskelunda ersätts med jordkablar.
- Luftledningen vid Backarna ersätts och knyts ihop med Lövstalöt via ny jordkabel.

Björklinge-Jumkil

- Luftledningen från Elinge till Söderäng via Broddbo vädersäkras.

Björklinge-Viksta

- Luftledningen från Tallkrogen mot Stora Källbo vädersäkras genom att den ersätts med jordkabel.

Viksta-Läby

- Luftledningen från Sätuna till Kallbrunn/Glädjen via Rossla ersätts med nya isolerade linor.

Skyttorp

- Luftledningarna från Skyttorp mot Säby och Knivsta ersätts med jordkablar.

Upplands-Ekeby

- Luftledningarna runt Golvsta och Hånsta ersätts med jordkablar.
- Luftledningarna från Fornbro till Stensunda ersätts med jordkablar.

Östervåla

- Luftledningen från vår fördelningsstation (vid utfarten mot Månkarbo) via Zetterbergs till Skogsvallen har bytts ut till jordkabel.
- Luftledningen till Lapphällarna har ersatts med hängkabel i stolpar.
- Luftledningen från Källvik ned mot Tämnaren har ersatts med jordkabel.

Harbo

- Luftledningarna till Kättsbo och Hocksbo har byggts om med jordkabel.

Björneborg-Söderäng

- Luftledningen från Jumkil (Björneborg) till Torvsätra, Myrtorp och Söderäng har vädersäkrats med nya isolerade linor.

Viksta

- Luftledningen från Viksta prästgård till Hälgmyra har ersatts med jordkabel.

Skyttorp

- Luftledningarna till Gropdal och Viken har ersatts med jordkabel samt hängkablar i stolparna.

Vattholma-Skyttorp

- Luftledningarna från Vattholma till Skyttorp via Örkälla har vädersäkrats med nya isolerade linor, kablar i stolpar samt jordkablar.

Stavby

- Luftledningarna från Skeberga till Kölinge har vädersäkrats med nya isolerade linor samt kablar i stolpar .
- Luftledningarna från Husby till Gränome samt via Sunnersbol till Kråkbol har vädersäkrats med nya isolerade linor samt kablar i stolpar .

Nyvalla-Alunda

- Luftledningen från Nyvalla till Söderby har ersatts med jordkabel

Alunda samhälle

- Luftledningarna Mellan Furuhöjdskyrkan och Olandsgården har ersatts med jordkablar.

Upplands-Ekeby

- Luftledningen från Fornbro ned mot Vällen har ersatts med jordkabel.

Östervåla

- Luftledningen mellan Skogsvallen och Tolbo är utbytt mot isolerade ledare.
- Luftledningen förbi Storvreten har ersatts med jordkabel.
- Luftledningen till Gåvastbo har ersatts med jordkabel.

Harbo

- Luftledningen mellan Svinabäck och Stalbo har byggs om med jordkabel och kabel i stolpar.
- Luftledningen från Nolmyra till Eknäs har byggs om med kabel i stolpar.
- Luftledningen från Hocksbo till Östanbo och Risbo har byggts om med ny vädersäkrad teknik.

Bälinge-Jumkil

- Luftledningen mellan Kiplingeberg och Jumkil (Björneborg) har vädersäkrats med nya isolerade linor.

Bälinge

- Luftledningarna från Altuna via Ängeby till Holmstavreten har ersatts med jordkablar.
- Luftledningen från Gysta till Haga har ersatts med jordkabel.
- Luftledningarna förbi reningsverket i Bälinge in mot samhället har ersatts med jordkabel.

Björklinge-Vattholma

- Luftledningen från Björklinge till Vattholma har vädersäkrats på de sträckor där den går genom skog.

Vattholma-Rasbokil

- Luftledningen mellan väg 290 och Nybygget har vädersäkrats med nya isolerade linor.

Upplands-Ekeby

- Luftledningarna från fördelningsstationen i Dyvlinge till bl.a Rörby, Blacksta och Fornbro har ersatts med jordkablar.