Kabelmarkering

Ska du gräva?

Den som skall gräva någonstans i marken måste förvissa sig om att man inte gräver av någon elkabel. Sedan hösten 2009 finns ett system där alla ledningsägare i hela landet tillsammans med Post- och telestyrelsen gemensamt gått samman för att förenkla hanteringen av kabel- och ledningsanvisningarna. Gå in på www.ledningskollen.se och lägg in ditt önskemål om var du skall gräva. Du kommer då att bli kontaktad av Upplands Energi och få hjälp med kabelanvisning.

Om det uppstår ett akut behov av kabelanvisning kan du fortfarande kontakta vår eldriftledare på 018-37 00 00 innan du gräver.

Vad kostar det?

Kabelanvisningen är kostnadsfri men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan du ska gräva (minst 5 arbetsdagar).

Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en elkabel!