Våra mättekniker Stefan och Erik.

Elmätaren

Fjärravlästa mätare

Sedan sommaren 2007 har samtliga ca 13.000 kunder en fjärravläst elmätare. Genom detta slipper du uppskattade (preliminära) elräkningar och överraskande sluträkningar. Nu innehåller räkningarna den senaste periodens exakta förbrukning. Det innebär bl.a. att du direkt kan se om din elförbrukning har förändrats och därmed får du större möjlighet att förstå vad som påverkar förbrukningen.

Enkelt uttryckt så monteras en terminal på elmätaren och den terminalen registrerar elmätarens räkneverk och skickar informationen dygnsvis vidare upp igenom elnätet till en punkt där det sitter en mottagare. Mottagaren samlar in värden från ett område och rapporterar det vidare till ett datasystem på vårt kontor. På kontoret säkerställs datakvaliteten innan värdena skickas till debiteringssystemet för fakturering.
 
Lagkraven på avläsning av anläggningar större än 63 ampère är något hårdare. Dessa anläggningars elmätare kommunicerar via radio och GSM.
 
Mer information om lagkrav m.m finns att läsa på
Energimarknadsinspektionens hemsida.

Avläsningen sker automatiskt via elnätet och förs vidare till vårt kontor i Björklinge där vi tar hand om det avlästa värdet och skapar en exakt elfaktura.

Enkelt uttryckt så monteras en terminal på elmätaren och den terminalen registrerar elmätarens räkneverk och skickar informationen dygnsvis vidare upp igenom elnätet till en punkt där det sitter en mottagare. Mottagaren samlar in värden från ett område och rapporterar det vidare till ett datasystem på vårt kontor. På kontoret säkerställs datakvaliteten innan värdena skickas till debiteringssystemet för fakturering. 
 
Lagkraven på avläsning av anläggningar större än 63 ampère är något hårdare. Dessa anläggningars elmätare kommunicerar via radio och GSM.
 
Mer information om lagkrav m.m finns att läsa på 
Energimarknadsinspektionens hemsida.