Nätpriser

Du betalar en fast abonnemangsavgift för att vara ansluten till elnätet som beror av din säkringsstorlek och en rörlig avgift för elöverföring som beror på hur mycket el du förbrukar samt statliga avgifter som faktureras via elnätsföretaget.

Elöverföringsavgift och energiskatt 2022

Betalas för den mängd energi du förbrukar.

 Exkl. moms öre/kWhInkl. moms öre/kWh
Elöverföringsavgift18,50 23,13
Energiskatt36,0045,00

Statliga avgifter

Betalas en gång per år och gäller per uttagspunkt, lågspänning.

 Exkl. moms krInkl. moms kr
Elsäkerhetsavgift11,1013,88
Nätövervakningsavgift4,35 5,45
Elberedskapsavgift39,2049,00

Betalas en gång per år och gäller per uttagspunkt, högspänning.

 Exkl. moms krInkl. moms kr
Elsäkerhetsavgift9051131,25
Nätövervakningsavgift8701 087,50
Elberedskapsavgift2 1292 661,25

Fast abonnemangsavgift (kr/år)

Priserna gäller från och med 2015-10-01 tills vidare.

HuvudsäkringExkl. moms krInkl. moms kr
16 A lägenhet i flerbostadshus1 054 1 317
16 A2 443 3 053
20 A3 654 4 567
25 A4 570 5 712
35 A5 893 7 367
50 A8 319 10 399
63 A11 389 14 236
80 A12 791 15 988
100 A15 898 19 872
125 A19 609 24 511
160 A24 654 30 817
200 A31 096 38 869

För mer information om tariffer 16-200 A klicka här.
För mer information om tariffer över 200 A (effekttariffer) klicka här.

Fast abonnemangsavgift tillfällig anläggning (kr/år)

Priserna gäller från och med 2015-10-01 tills vidare.

HuvudsäkringExkl. moms krInkl. moms kr
16 A5 886 7 358
20 A7 308 9 135
25 A9 140 11 425
35 A11 786 14 733
50 A16 638 20 798
63 A22 778 28 473
80 A25 582 31 978
100 A31 796 39 745
125 A35 000 43 750
160 A40 000 50 000
200 A45 000 56 250

Vill du ansluta dig till elnätet eller ändra din befintliga anslutning?