Aktuella Miljöproduktpriser

En stigande efterfrågan av miljöprodukter inför årets slut då många elhandlare försöker täcka sin energiförbrukning samt torrt väder i Norge som försämrar den hydrologiska balansen. Detta har lett till minskade försäljningsvolymer på marknaden och ett skenande pris.
Efterfrågan fortsätter att växa medan vattenkraftsproduktionen fortsatt är återhållsam.

Trenden är fortfarande stark uppåt

Från November 2022

Pris per Miljöprodukt (UG)Pris öre/kWh ex.momsPris öre/kWh ink.moms
Bra Miljöval*14,4 öre/kWh18,00 öre/kWh
Upplandsproducerad El11,20 öre/kWh18,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vatten 11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vatten enl KRAV
11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Sol
11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vind
11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh


Inköpspris historiskt  för UG Vatten för åren 2021-2026