Våra elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3, de fasta elpriserna gäller vid beställning just nu och leveransstart inom två månader.
Från 2020 är alla våra avtal Fossilfria eller förnybara.

RÖRLIGT ELPRIS

decPrisMoms 25%Totalt
Rörligt Obundet198,7649,69248,45
Rörligt obundet 1 årspris*198,3649,59247,95
Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris för elbörsen Nordpools månadsvisa timspotpriser, inklusive avgifter till Svenska Kraftnät volymviktat mot våra kunders gemensamma förbrukning.

Vid rörligt timprisavtal volymviktas Nordpools månadsvisa timspotpriser mot din egen timförbrukning. Detta kräver att din anläggning är timmätt.

Till det rörliga elpriset kommer vårt påslag på 2,5 öre/kWh för obundet samt 2,1 öre/kWh för 1 år ev. miljötillägg samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift samt moms.

För Rörligt obundet pris är uppsägningstiden innevarande månad plus en månad.
För Rörligt obundet 1 årspris är uppsägningstiden innevarande månad plus två månader under pågående avtalsperiod, ett nytt prisförslag skickas ut innan perioden löper ut.

Fast avgift: 25 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning mellan 0-14 999 kWh/år. 12,50 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning över 15 000 kWh/år.

Fast elpris

På grund av marknadens prisförändringar fås prisuppgift via kundservice 018-678400

Elpris exklusive avgifter är bindande under perioden. Elcertifikatsavgift och moms kan förändras. Fast avgift på 25 kr/mån tilkommer.

 

Jämförpriser

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
Rörligt Elpris obundet 263,45254,45249,95
Rörligt obundet 1 årspris262,95253,95249,45

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Trygg vinter 2022-2023

Observera att det är för sent att teckna Trygg Vinter-avtal för vintern 2021/2022. 

Prisuppgift fås via kundservice 018-678400

Trygg Vinter innebär att du har ett fast elpris under perioden 1 november - 31 mars och rörligt elpris (bundet eller obundet) övrig tid. Kan endast väljas som tillval till våra rörliga elprisavtal.

En fast avgift på 25 kr/månad tillkommer.