Anvisningspris

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras. Samt ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Upplands Energi ek.för. anvisar inflyttade kunder som ej gjort något val till Upplands Energi AB. Som nyinflyttad får du omgående information gällande anvisningspriset och dess villkor. 

Anvisningspriset förändras varje månad beroende på aktuellt månadsmedel (se Rörligt elpris) + påslag. Denna avtalsform medför ett högre elpris.

På fakturan ser du din avtalsinformation under rubriken Elhandel.

Anvisningspris februari 2023

Elpris inkl. elcertifikatMomsTotalt
110,9527,74138,69
Årsavgift: 360 kr inklusive moms.

Jämförpriser anvisningspris

Jämförpriser enligt Konsumentverkets föreskrifter. Årsförbrukning (öre/kWh)

2.000 kWh/år5.000 kWh/år20.000 kWh/år
156,69145,89140,49

I jämförpriserna ingår förutom totalpris även den fasta årsavgiften – utslagen på resp. årsförbrukning. 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument resp. näringsidkare ( EL2012K resp. EL2012N ).

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag (Särskilda avtalsvillkor)