Anvisningspris

Anvisningspris gäller för dig som bor i Upplands Energis elnätsområde och som ej tecknat ett elhandelsavtal. 

Som nyinflyttad får du information om detta i ett välkomstbrev. Anvisningspriset förändras varje månad beroende på aktuellt månadsmedel (se Rörligt elpris) + påslag. Denna avtalsform kan ibland medföra ett högre elpris.

På fakturan ser du din avtalsinformation under rubriken Elhandel.

Kostnad för dig som har anvisningspris Aug

AnvisningsprisElpris inkl. elcertifikatMomsTotalt
 89,6922,42112,11
Årsavgift: 360 kr inklusive moms.

Jämförpriser anvisningspris

Jämförpriser enligt Konsumentverkets föreskrifter. Årsförbrukning (öre/kWh)

2.000 kWh/år5.000 kWh/år20.000 kWh/år
130,11119,31113,91

I jämförpriserna ingår förutom totalpris även den fasta årsavgiften – utslagen på resp. årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset. 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument resp. näringsidkare ( EL2012K resp. EL2012N ).

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag (Särskilda avtalsvillkor)