Anvisningspris

Anvisningspris kallades tidigare Tillsvidarepris och gäller för dig som bor i Upplands Energis elnätsområde och som inte beställer ett elhandelsavtal.

Som nyinflyttad får du information om detta i ett välkomstbrev. Anvisningspriset kan förändras med två veckors varsel. Tänk på att ett avtal med fast eller rörligt elpris troligtvis ger dig en lägre elkostnad. På fakturan ser du din avtalsinformation under rubriken Elhandel.

Kostnad för dig som har anvisningspris

AnvisningsprisElpris inkl. elcertifikatMomsTotalt
 66,3016,5882,88
Årsavgift: 300 kr inklusive moms.

Jämförpriser anvisningspris

Jämförpriser enligt Konsumentverkets föreskrifter. Årsförbrukning (öre/kWh)

2.000 kWh/år5.000 kWh/år20.000 kWh/år
94,8887,6884,08

I jämförpriserna ingår förutom totalpris även den fasta årsavgiften – utslagen på resp. årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset. 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument resp. näringsidkare ( EL2012K resp. EL2012N ).

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag (Särskilda avtalsvillkor)