Våra elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3, de fasta elpriserna gäller vid beställning just nu och leveransstart inom två månader.
Från 2020 är alla våra avtal Fossilfria eller förnybara.

RÖRLIGT ELPRIS

Elpris inklusive påslag & elcertifikatsavgift (Aug 2021)PrisMoms 25%Totalt
Rörligt Obundet73,1918,3091,49
Rörligt obundet 1 årspris*72,7918,2090,99
Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris för elbörsen Nordpools månadsvisa timspotpriser, inklusive avgifter till Svenska Kraftnät volymviktat mot våra kunders gemensamma förbrukning.

Vid rörligt timprisavtal volymviktas Nordpools månadsvisa timspotpriser mot din egen timförbrukning. Detta kräver att din anläggning är timmätt.

Till det rörliga elpriset kommer vårt påslag på 2,5 öre/kWh för obundet samt 2,1 öre/kWh för 1 år ev. miljötillägg samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift samt moms.

För Rörligt obundet pris är uppsägningstiden innevarande månad plus en månad.
För Rörligt obundet 1 årspris är uppsägningstiden innevarande månad plus två månader under pågående avtalsperiod, ett nytt prisförslag skickas ut innan perioden löper ut.

Fast avgift: 25 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning mellan 0-14 999 kWh/år. 12,50 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning över 15 000 kWh/år.

Trygg vinter 2021-2022

Fast vinterpris          Elpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
2021-11-01 - 2022-03-3191,7022,93114,63
       

Trygg Vinter innebär att du har ett fast elpris under perioden 1 mars - 31 mars och rörligt elpris (bundet eller obundet) övrig tid. Kan endast väljas som tillval till våra rörliga elprisavtal.

En fast avgift på 25 kr/månad tillkommer. 

Jämförpriser

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
1 år Fast Elpris 111,76102,7698,26
2 år Fast Elpris 95,3886,3881,88
3 år Fast Elpris 89,6680,6676,16
Rörligt Elpris obundet 106,4997,4992,99
Rörligt obundet 1 årspris105,9996,9992,49

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Fast elpris

Avtalsperiod från 1/10Elpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
1 år 77,4119,3596,76
2 år64,3016,0880,38
3 år 59,7314,9374,66

Elpris exklusive avgifter är bindande under perioden. Elcertifikatsavgift och moms kan förändras. Fast avgift på 25 kr/mån tilkommer.