Våra elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3, de fasta elpriserna gäller vid beställning just nu och leveransstart inom två månader.

RÖRLIGT ELPRIS

Elpris inklusive påslag & elcertifikatsavgift (okt 2020)PrisMoms 25%Totalt
Obundet fossilfri28,557,1435,69
Bundet 1 år fossilfri28,157,0435,19
Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris för elbörsen Nordpools månadsvisa timspotpriser, inklusive avgifter till Svenska Kraftnät volymviktat mot våra kunders gemensamma förbrukning.

Vid rörligt timprisavtal volymviktas Nordpools månadsvisa timspotpriser mot din egen timförbrukning. Detta kräver att din anläggning är timmätt.

Till detta kommer vårt påslag på 2,5 öre/kWh för obundet samt 2,1 öre/kWh för bundet 1 år ev. miljötillägg samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift samt moms.

Uppsägningstid är innevarande månad plus en månad för obundet, bindningstiden för bundet 1år är kvarvarande bindningstid.
Fast avgift: 25 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning mellan 0-14 999 kWh/år. 12,50 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning över 15 000 kWh/år.

Trygg vinter 2020-2021

Fast vinterpris          Elpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
2020-12-01 - 2021-03-3143,56

10,8954,45
       

Trygg Vinter innebär att du har ett fast elpris under perioden 1 november - 31 mars och rörligt elpris (bundet eller obundet) övrig tid. Kan endast väljas som tillval till våra rörliga elprisavtal.

En fast avgift på 25 kr/månad tillkommer. 

Jämförpriser

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
1 år Fast Elpris fossilfri63,6454,6450,14
2 år Fast Elpris fossilfri62,7853,7849,28
3 år Fast Elpris fossilfri62,5053,5049,00
Rörligt Elpris obundet fossilfri50,6941,6937,19
Rörligt Elpris 1 år fossilfri50,1941,1936,69

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Fast elpris

AvtalsperiodElpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
1 år 38,919,7348,64
2 år38,229,5647,78
3 år 38,009,5047,50

Elpris exklusive avgifter är bindande under perioden. Elcertifikatsavgift och moms kan förändras. Fast avgift på ca 25 kr/mån