Våra elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3, de fasta elpriserna gäller vid beställning just nu och leveransstart inom två månader.

RÖRLIGT ELPRIS

 

Elpris inklusive påslag & elcertifikatsavgiftMoms 25%Totalt
41,7410,4452,18
Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris för elbörsen Nordpools månadsvisa timspotpriser, inklusive avgifter till Svenska Kraftnät volymviktat mot er timförbrukning. Till detta kommer vårt påslag på 2,1 öre/kWh ev. miljötillägg samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift samt moms.

Uppsägningstid är innevarande månad plus en månad. Fast avgift: ca 21 kr/mån inklusive moms vid årsförbrukning mellan 0-9 999 kWh/år. 0 kr vid årsförbrukning över 10 000 kWh/år.

Trygg vinter 2019-2020

Fast vinterpris          Elpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
2019-11-01-2020-03-3154,1013,5367,63
       

Trygg Vinter innebär att du har ett fast elpris under perioden 1 november - 31 mars och rörligt elpris övrig tid. Kan endast väljas som tillval till det rörliga elprisavtalet.

En fast avgift på ca 21 kr/månad tillkommer. 

 

Jämförpriser

 

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
1 år Fast Elpris74,3866,8863,13
3 år Fast Elpris72,1364,6360,88
Rörligt Elpris  64,6857,1852,18

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Fast elpris

AvtalsperiodElpris inklusive elcertifikatsavgift Moms 25% Totalt
1 år 49,5012,3861,88
3 år 47,7011,9359,63

Elpris exklusive avgifter är bindande under perioden. Elcertifikatsavgift och moms kan förändras. Fast avgift på ca 21 kr/mån