Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren har tillkommit efter en överenskommelse mellan branschföreningen Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Klicka på respektive länk nedan för att se avtalsvillkoren, de kan även beställas via telefon: 018-67 84 00 eller e-post: kundservice@upplandsenergi.se

Ladda ner villkoren

avtalsvillkor för elhandelsföretag till konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsumenterLadda ned
ElhandelEL 2012 K (rev 2015)
Särskilda avtalsvillkor för konsumenterLadda ner
Elhandel anvisat elhandelsföretagSärskilda villkor försäljning av el från anvisat företag

avtalsvillkor för elhandelsföretag till näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkareLadda ned
ElhandelEl 2012 N (rev 2015)